Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 1. června 2021

Sokol Lány - 8. Červen 2021 - 12:39
Přítomni: M. Zelenka,   V. Nováková, M. Moravec, J. Rovný, I. Mišková, M. Píša, I. Víchová Omluveni: M. Hořejší, J. Porcalová, M. Brožek   1. Kontrola usnesení z minulé schůze Zápis v rejstříku vlastníků proveden (ale dodatečně zjištěno, že jsou uvedeni jako vlastníci starosta, místostarostka a jednatel). Úkoly spojené se zahájením cvičení splněny. V platnosti zůstávají některé úkoly z minulosti – viz zápis  ze 4.5.   2. Správa sokolovny a hřiště Na...
Kategorie: Z našich jednot

Hýbeme se hezky česky s Penny

Sokol Lány - 3. Červen 2021 - 12:09
Přihlásili jsme naše oddíly mladších žáků a aerobiku do soutěže Hýbeme se hezky česky, která probíhá s Penny. Vítězové obdrží finanční částku na svoji činnosti. Chtěli bychom vás požádat o podporu našich oddílů hlasováním na webových stránkách oddíl mladších žáků https://www.hybemesehezkycesky.cz/online.../detail/1147 oddíl aerobiku https://www.hybemesehezkycesky.cz/online.../detail/965 Každý den je možné...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 4. května 2021 on-line

Sokol Lány - 9. Květen 2021 - 22:41
Přítomni: M. Zelenka,  M. Brožek, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová, M. Hořejší, J. Rovný, I. Mišková, M. Píša, I. Víchová   1. Kontrola úkolů z minulé schůze Mimořádná schůze výboru se konala on-line 27.4. a to kvůli možnostem rozvolnění při sportování. Předběžně projednána opatření k obnovení cvičení dětí venku, možná i žen. Ze schůzí 6.4. a dříve trvají úkoly: dořešit chladicí skříň, odeslání povinných věcí do rejstříku, v jednání je schůzka se zájemcem o...
Kategorie: Z našich jednot

otevření venkovního sportoviště

Sokol Lány - 3. Květen 2021 - 0:31
Od 3. května můžeme opět začít využívat venkovní sportoviště pro tréninky a cvičení v rámci naší TJ. Postupně zveřejníme termíny a časy zahájení cvičení a tréninků.
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 6. dubna 2021 on-line

Sokol Lány - 8. Duben 2021 - 20:54
Přítomni: M. Zelenka,  M. Brožek, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová, M. Hořejší, J. Rovný, I. Mišková, M. Píša  Omluveni: I. Víchová   1. Kontrola úkolů z minulé schůze Trvají úkoly: dořešit uzavření areálu ze strany souseda a  chladicí skříň, nákup odpadkových košů. Jednání s projektantem pokračuje. Ostatní úkoly splněny. Objednán nákup členských známek pro volejbal a  část členů všestrannosti.   2. Správa sokolovny Přetrvávají problémy...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 2. března 2021 on-line

Sokol Lány - 5. Březen 2021 - 0:12
Přítomni: M. Zelenka,  M. Brožek, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová, M. Hořejší, J. Rovný Omluveni: I. Víchová, I. Mišková, M. Píša   1. Kontrola úkolů z minulé schůze Všechny úkoly splněny. Jednání s panem  Sklenářem ohledně lednice proběhlo, prý máme uzavřenu smlouvu – nutno ověřit.  Nový provozní řád hřiště se tiskne. Kruhy firmou opraveny, možná ještě řešit  vysunutí z osy. Žádost k župě o granty na rok 2021 odeslána. Až bude vyúčtování...
Kategorie: Z našich jednot

Obnovení cvičení

Sokol Lány - 14. Únor 2021 - 23:58
Na základě nedělního rozhodnutí vlády bohužel došlo k dalšímu prodloužení nouzového stavu. Otevření sokolovny se tak odkládá minimálně na 14 dní. Udržujte se v kondici, jak můžete a zůstaňte nám věrni. Těšíme se až se zase spolu setkáme.
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 2. února 2021 on-line

Sokol Lány - 3. Únor 2021 - 22:57
Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Píša, M. Hořejší,  J. Porcalová Omluveni: I. Víchová, Jan Rovný   1. Kontrola úkolů z minulé schůze Smlouva na Domeček je připravena, čekáme na stanovení cen elektřiny a plynu. Situace s plísní v bytě se výrazně zlepšila. Tarify na cestovné byly projednány. Odesláno vyúčtování grantu u Obce a župy, zbývá Můj Klub a Covid sport – trvá.  Darovací smlouva byla podepsána. Úkol hledat...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 5. ledna 2021 (on-line)

Sokol Lány - 8. Leden 2021 - 17:45
Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Píša, I. Víchová, J. Porcalová Omluveni: M. Hořejší, Jan Rovný   V úvodu starosta přivítal všechny v Novém roce a vyjádřil naději, že snad rok 2021 bude i pro sportování příznivější.   Kontrola úkolů z minulé schůze Vývěsní skříňka zakoupena, instalována bude před zahájením provozu/ žádost o grant na provoz a údržbu odeslána na částku 100129,- Kč/ směrnice k cestovnému připravena,...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 1. prosince 2020 on-line

Sokol Lány - 6. Prosinec 2020 - 16:25
Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Hořejší, M. Píša, J. Rovný, I. Víchová, J. Porcalová Kontrola úkolů z minulé schůze Článek do Zpravodaje odeslán/ ceny energií- úkol zůstává/ ze závad při revizi plynu odstraněna zpuchřelá hadice u plynového sporáku, druhá závada (tlakoměr) zatím neodstraněna/ rekonstrukce sprch firmou Montyservis dokončena, čekáme na fakturu/ na nové dlažbě se pracuje, člen V. Jirkovský provede práci zdarma-brigádně, bude...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 3. listopadu 2020 on-line

Sokol Lány - 5. Listopad 2020 - 22:39
Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Hořejší, M. Píša, J. Rovný, I. Víchová, J. Porcalová Kontrola úkolů z minulé schůze Všechny úkoly splněny. Nově smluvena záloha na vodné ve výši 4500,- Kč. Úbytek členů po urgenci neplatičů je 38 lidí, nových přihlášek je 22. Nákup pro župní grant zajištěn a podány žádosti o grant na sport ve výši 6000 a 4000,- Kč. Divadlo Lány premiéru na konec prosince nepřipravuje. Oprava kruhů s firmou projednána,...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 6. října 2020

Sokol Lány - 14. Říjen 2020 - 8:34
Přítomni: M. Zelenka,  V. Nováková, I. Mišková, M. Brožek, M. Moravec, M. Hořejší, M. Píša, J. Rovný Omluveni: I. Víchová, J. Porcalová Na začátku schůze byl přítomen správce pan Kepsha.   V úvodu starosta informoval, jaké práce provádí správce na údržbě sokolovny ( oprava fasády na západní a východní straně, dokončení podesty), k úklidu nebyly připomínky, upozornění na drobné  opravy v interiéru.     Kontrola úkolů z minulé schůze. Všechny...
Kategorie: Z našich jednot

Zavření sportovišť

Sokol Lány - 8. Říjen 2020 - 23:55
Vážení sportovci i naši příznivci. Přes veškeré úsilí bohužel MUSÍME Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ ZNOVU UZAVŘÍT SOKOLOVNU MINIMÁLNĚ NA 14 DNÍ. Od pondělí 12. října zůstanou naše dveře zamčené.
Kategorie: Z našich jednot

Stolní tenis - RBTM 2020-21 - zrušení 1. turnaje

Sokol Lány - 7. Říjen 2020 - 9:05
Z důvodu nepříznivého vývoje zdravotní situace rušíme 1. RBTM plánovaný na sobotu 10.10. v Lánech. O konání následujících bodovacích turnajů bude rozhodnuto vždy v týdnu před plánovaným termínem. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.
Kategorie: Z našich jednot

Usnesení vlády č. 957 a 958 ze dne 30. 9. 2020

Sokol Lány - 4. Říjen 2020 - 12:25
POZOR!!! Vzhledem k usnesení vlády platí i pro naši TJ maximální počet 10 cvičenců v uzavřených prostorech a 20 cvičenců v otevřených prostorech na jedné cvičební jednotce, a to včetně cvičitelů, případně trenérů.  
Kategorie: Z našich jednot

Zrušení cvičení mladších žáků a tréninků ATL

Sokol Lány - 4. Říjen 2020 - 12:15
Z důvodů doporučení dětského lékaře jsou od 5. října na 14 dnů zrušeny tréninky ATL a úterní cvičení mladších žáků.
Kategorie: Z našich jednot

Večer sokolských světel

Sokol Kačice - 30. Září 2020 - 21:45
Večer sokolských světel

Ve čtvrtek 8. října je Památný den sokolstva. Den, který je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky.

Vzdát hold našim bratrům a sestrám můžete dát rozsvícením sokolského světla. Stejně jako loňský rok budeme zapalovat u nástěnky před sokolovnou.

Admin St. 09. 30. 2020 - 21:45 Začátek akce Čtvrtek 08. Říjen 2020 - 18:00 Konec akce Čtvrtek 08. Říjen 2020 - 22:00
Kategorie: Z našich jednot

Cvičení s Martinou 24. září

Sokol Lány - 21. Září 2020 - 22:01
Ve čtvrtek 24. září od 18 do 19 hodin je kondiční cvičení s Martinou s využitím mnoha cvičebních pomůcek.   Pravidelné cvičení s Martinou začíná v neděli 4. října.   Stále cvičíme bez roušek!  
Kategorie: Z našich jednot

Nová omezení - do Sokolovny s rouškou

Sokol Kačice - 10. Září 2020 - 21:13
Nová omezení - do Sokolovny s rouškou Admin Čt. 09. 10. 2020 - 21:13
Kategorie: Z našich jednot

Stolní tenis – nábor mládeže, přehled činnosti za léto

Sokol Lány - 7. Září 2020 - 11:53
Oddíl stolní tenisu pořádá nábor nových hráčů i hráček ve věku 9-11 let. Více informací na přiloženém plakátu.  Pravidelné tréninky mládeže budou probíhat od 9.9. každou středu a pátek od 16:30, dospělí pak od 18:00.   A co jsme dělali od konce sezóny a celé léto? No, rozhodně jsme nezaháleli...   Celá sezóna byla předčasně ukončena již začátkem března z důvodu pandemie koronaviru. Zbývající mistrovské zápasy nebyly odehrány, všem našim mužstvům se podařilo udržet se ve své...
Kategorie: Z našich jednot

Stránky