Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 4. listopadu 2014

Sokol Lány - 17. Listopad 2014 - 17:27
Přítomni:A. Hořejší, M. Hořejší, H. Majerová, M. Moravcová, M. Moravec, V. Nováková, M. Zelenka, V. Svobodová Omluveni:  D. Hrbek, P. Pleiner, M. Pucholt, I. Píšová Kontrola usnesení ze schůze 7. 10. – všechny úkoly splněny Informace ze župního výboru konaného 3. 11. podala starostka. -          ČOS provede výběrové řízení na nové pojištění do konce listopadu, pak dá jednotám informaci o podmínkách. Podle toho se i my rozhodneme, zda...
Kategorie: Z našich jednot

O šachového mistra obce Lány - 4. ročník

Sokol Lány - 16. Listopad 2014 - 17:31
V sobotu 6.12.2014 od 9:00 hodin pořádá šachový oddíl TJ Sokol Lány 4. ročník šachového turnaje O šachového mistra obce Lány. Připravené propozice turnaje naleznete v příloze. O šachového mistra obce Lány 2014 - 4. ročník.pdf
Kategorie: Z našich jednot

Sázíme další lípy

Sokol Lány - 21. Říjen 2014 - 11:51
Výbor TJ Sokol Lány zve své členy a ostatní občany na malou slavnost sázení dalších lip. Podle slibu, který jsme dali při kácení přestárlých stromů vysadíme letos  pět kusů lip srdčitých u hřiště za sokolovnou. Patronáty nad prvními pěti lipami převzaly v roce 2011 oddíly TJ, nyní budou lípy sázet Základní škola Lány, Mateřská škola Lány, Obec baráčníků, Naše Lány a hokejový klub Lány. Zveme Vás  na tuto událost, která se uskuteční v pátek, 24. října 2014 od 17...
Kategorie: Z našich jednot

Pozvánka na Posvícenskou zábavu 2014

Sokol Kačice - 28. Srpen 2014 - 21:38

Tělocvičná jednota Sokol Kačice si vás dovoluje pozvat na tradiční Posvícenskou zábavu do sokolovny.

Předtančení zajistí členové TK Admira

K tanci a poslechu hraje skupina Freestyle

Vstupné 120Kč. Rezervace vstupenek na tel. 602 128 666 nebo e-mailu liska@sokolkacice.cz

Termín: Sobota, 1. Listopad 2014 - 20:00 - Neděle, 2. Listopad 2014 - 2:00
Kategorie: Z našich jednot

Schůze výboru - září 2014

Sokol Kačice - 28. Srpen 2014 - 21:22

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná v pátek 5.9.2015 od 19:30 hodin v přísálí sokolovny.

Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz. Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

Termín: Čtvrtek, 4. Září 2014 - 16:30
Kategorie: Z našich jednot

Pronájem sokolovny

Sokol Lány - 10. Červenec 2014 - 23:55
11. července 2014 pronajímá me sokolovnu pro kurz anglického jazyka ( 9 - 16 hodin).Od 21. července do 1. srpna 2014 bude sokolovna využita pro příměstský tábor organizovaný Domečkem ( Naše Lány). Pravidelná cvičení v úterý od 9 a od 20 hodin nebudou přerušena.Na 22. srpna svoláváme brigádu členů na generální úklid sokolovny. Kdo může, přijde už dopoledne v 9 hodin, ostatní odpoledne po 16. hodině.
Kategorie: Z našich jednot

Zápis z 6. jednání výboru - 16.5.2014

Sokol Kačice - 17. Květen 2014 - 0:00

Zápis z 6.  jednání výboru T.J. Sokol Kačice
konaného  16.5. 2014 v  19,30 hod.

Přítomni:  ses. D. Lišková,   br. L. Liška, br. P. Pokorný , br. Ondrášek a br. Hrotík.
Omluveni: 0
Hosté: 0

     Výbor TJ Sokol Kačice se setkal po šesté  v pátek  16.5. 2014  v 19,30 hod. v sokolovně
v  Kačici.

     Sestra starostka předložila členům výboru program 6. jednání.

Program:
1. Zahájení
2. Kavárna Jamajka
3. Akce
4. Diskuse
5. Závěr


1. Zahájení
     Po zahájení starostka seznámila výbor s programem tohoto jednání. Starostka navrhla členům výboru, že zapisovatelem tohoto jednání bude ses. Lišková a ověřovatelem bude
br. Ondrášek. Členové s tímto souhlasili. Dále přečetla program tohoto jednání a zeptala se,
zda má někdo návrh na změnu programu. Nikdo neměl jiný návrh.

Výbor T.J.  Sokol Kačice schvaluje program 6. jednání výboru.

2. Kavárna Jamajka
     Starostka seznámila členy výboru o dvou zájemcích na pronájem nebytového prostoru Kavárna Jamajka. Dodala, že jeden zájemce odstoupil, čímž nebrání nic pronajmout tento prostor druhému nájemci, a to panu  Zdeňku Štětinovi,  Dlážděná 165, 273 04 Kačice
od 1.6. 2014.

Výbor T.J. Sokol Kačice schvaluje nového nájemce  nebytového prostoru Kavárna Jamajka, a to pana  Zdeňka Štětinu, Dlážděná 165, 273 04 Kačice od 1.6. 2014.


3. Akce
Členové výbory projednali přípravu a organizaci Nohejbalového turnaje.

Výbor T.J. Sokol Kačice schvaluje pořádání Nohejbalového turnaje „O pohár starostky sokola.“
 
4. Diskuse
     Starostka informovala členy výboru o zprávách ze Župy Budečské. Poté členové diskutovali o další činnosti v jednotě.

 

5. Závěr
    Na závěr ses. starostka  všem přítomným poděkovala za jejich účast a všechny informovala,  že příští schůze bude v měsíci září. Jednání skončilo ve 20,30 hod.

 

USNESENÍ  Z 6. JEDNÁNÍ JEDNOTY T.J. SOKOL KAČICE
dne 16. 5. 2014

1. Výbor T.J. Sokol Kačice schvaluje program 6. jednání výboru.

2. Výbor T.J. Sokol Kačice schvaluje nového nájemce  nebytového prostoru Kavárna Jamajka, a to pana  Zdeňka Štětinu, Dlážděná 165, 273 04 Kačice
od 1.6. 2014.

3. Výbor T.J. Sokol Kačice schvaluje pořádání Nohejbalového turnaje „O pohár starostky sokola.“

Příloha:  Zápis z 6. schůze výboruTyp dokumentu: Zápis z výboru jednoty
Kategorie: Z našich jednot

Stránky