Z našich jednot

Schůze výboru - září 2014

Sokol Kačice - 28. Srpen 2014 - 21:22

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná v pátek 5.9.2015 od 19:30 hodin v přísálí sokolovny.

Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz. Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

Termín: Čtvrtek, 4. Září 2014 - 16:30
Kategorie: Z našich jednot

Pronájem sokolovny

Sokol Lány - 10. Červenec 2014 - 23:55
11. července 2014 pronajímá me sokolovnu pro kurz anglického jazyka ( 9 - 16 hodin).Od 21. července do 1. srpna 2014 bude sokolovna využita pro příměstský tábor organizovaný Domečkem ( Naše Lány). Pravidelná cvičení v úterý od 9 a od 20 hodin nebudou přerušena.Na 22. srpna svoláváme brigádu členů na generální úklid sokolovny. Kdo může, přijde už dopoledne v 9 hodin, ostatní odpoledne po 16. hodině.
Kategorie: Z našich jednot

Zápis z 6. jednání výboru - 16.5.2014

Sokol Kačice - 17. Květen 2014 - 0:00

Zápis z 6.  jednání výboru T.J. Sokol Kačice
konaného  16.5. 2014 v  19,30 hod.

Přítomni:  ses. D. Lišková,   br. L. Liška, br. P. Pokorný , br. Ondrášek a br. Hrotík.
Omluveni: 0
Hosté: 0

     Výbor TJ Sokol Kačice se setkal po šesté  v pátek  16.5. 2014  v 19,30 hod. v sokolovně
v  Kačici.

     Sestra starostka předložila členům výboru program 6. jednání.

Program:
1. Zahájení
2. Kavárna Jamajka
3. Akce
4. Diskuse
5. Závěr


1. Zahájení
     Po zahájení starostka seznámila výbor s programem tohoto jednání. Starostka navrhla členům výboru, že zapisovatelem tohoto jednání bude ses. Lišková a ověřovatelem bude
br. Ondrášek. Členové s tímto souhlasili. Dále přečetla program tohoto jednání a zeptala se,
zda má někdo návrh na změnu programu. Nikdo neměl jiný návrh.

Výbor T.J.  Sokol Kačice schvaluje program 6. jednání výboru.

2. Kavárna Jamajka
     Starostka seznámila členy výboru o dvou zájemcích na pronájem nebytového prostoru Kavárna Jamajka. Dodala, že jeden zájemce odstoupil, čímž nebrání nic pronajmout tento prostor druhému nájemci, a to panu  Zdeňku Štětinovi,  Dlážděná 165, 273 04 Kačice
od 1.6. 2014.

Výbor T.J. Sokol Kačice schvaluje nového nájemce  nebytového prostoru Kavárna Jamajka, a to pana  Zdeňka Štětinu, Dlážděná 165, 273 04 Kačice od 1.6. 2014.


3. Akce
Členové výbory projednali přípravu a organizaci Nohejbalového turnaje.

Výbor T.J. Sokol Kačice schvaluje pořádání Nohejbalového turnaje „O pohár starostky sokola.“
 
4. Diskuse
     Starostka informovala členy výboru o zprávách ze Župy Budečské. Poté členové diskutovali o další činnosti v jednotě.

 

5. Závěr
    Na závěr ses. starostka  všem přítomným poděkovala za jejich účast a všechny informovala,  že příští schůze bude v měsíci září. Jednání skončilo ve 20,30 hod.

 

USNESENÍ  Z 6. JEDNÁNÍ JEDNOTY T.J. SOKOL KAČICE
dne 16. 5. 2014

1. Výbor T.J. Sokol Kačice schvaluje program 6. jednání výboru.

2. Výbor T.J. Sokol Kačice schvaluje nového nájemce  nebytového prostoru Kavárna Jamajka, a to pana  Zdeňka Štětinu, Dlážděná 165, 273 04 Kačice
od 1.6. 2014.

3. Výbor T.J. Sokol Kačice schvaluje pořádání Nohejbalového turnaje „O pohár starostky sokola.“

Příloha:  Zápis z 6. schůze výboruTyp dokumentu: Zápis z výboru jednoty
Kategorie: Z našich jednot

Stránky