Sletová štafeta 2011

Začíná nám nový cvičební rok. Rok, který bude ve znamení XV. Všesokolského sletu a výročí 150 let v pohybu. A jak jinak začít tento významný rok, než Sletovou štafetou. Sletová štafeta byla obnovena před šesti lety k příležitosti XIV. Všesokolskému sletu a to po dlouhých 58 letech.

Letošní Sletová štafeta bude „dostředivého modelu“, tedy ze všech žup směrem do Prahy. Takto se Sletová štafeta běžela v letech 1919, 1931 a 1947.

Partnerství s Českým klubem Nordic Walking

Naše župa navázala partnerství s Českým klubem Nordic Walking. Členům Sokola, stejně jako členům ČKNW to přinese možnost účasti na akcích pořádaných v našich organizacích. Naše jednoty budou moci využít akcí Českého klubu Nordic Walking k prezentacím naší práce. Stejné možnosti bude moci využít Český klub Nordic Walking na akcích pořádaných naší župou.

Vyšel zpravodaj naší župy - ŘEV SOKOLA

Dnes vyšel obnovený zpravodaj naší župy. Pojmenovali jsme ho tak trochu poetickým názvem - ŘEV SOKOLA. Zpravodaj bude vycházet občasně, dle potřeby. Bude fungovat spíše jako off-line verze našich stránek - tedy souhrn všech článků, které jsou uveřejněny zde. Jelikož prostor ve zpravodaji je značně omezený, budeme na náš web často odkazovat.

První číslo vyšlo ve výtisku 100 kusů - 50 kusů formátu A4 a 50 kusů formátu A5.

Sokolský tábor 2011 v Jiřetíně se vydařil

Karel IV., Willi Fog, rytíři, princezny, čerti, indiáni, pravěcí lidé, Galové – to je jen několik postav, se kterými jsme se mohli potkat na letním dětském sokolském táboře za 17 let jeho existence. V letošním roce šedesát tři dětí, deset vedoucích a šest členů PTP (pomocný táborový prapor) stanulo po boku statečného Persea, aby se s ním utkali v Souboji Titánů. Ano, při výběru letošního tématu celotáborové hry jsme se nechali inspirovat slavným filmem Laurence Rosenthala z roku 1981, a tak se 24.

Sokolská všestrannost - Výprava naší župy na „Republice“

Ze župních přeborů sokolské všestrannosti nám vzešli postupující na celorepublikové přebory ČOS.  Těchto přeborů se zúčastnilo celkem 15 našich vyslanců a vedli si výborně.

První soutěžily kategorie I a II a to 28 a 29 května v Brně. Na tuto akci vyrazilo celkem 5 závodníků z jednoty Sokol Kladno. V kategorii Žákyně I to byly Barbora Kašparová a Slavíčková Rozálie, které se umístily na krásném 9, respektive na děleném 17 a 18 místě z celkem 41 závodnic. Barbora navíc vyhrála šplh.

V kategorii Žáci II se z celkových 27 závodníků umístil náš Zbyněk Malec na 21. místě.

Ladislav Holý slaví 80

Čas letí a my s ním stárneme. To si jistě v poslední době dob­ře uvědomuje bratr Ladislav HOLÝ, který 22. července oslaví svoje ži­votní jubileum osmdesáti roků. Bývalý sportovec, který je známý pře­devším starší generaci sportovních nadšenců nejen v okrese ale i v kraji. Svůj celý život velice rád zasvětil sportu, kdy už jako malý žáček začínal s českou házenou. V pozdějších létech si k této činnos­ti úspěšně: přiřadil lední hokej, lehkou atletiku a rekreačně basket­bal a volejbal.

Agility Kladno - nový oddíl v Sokole Dříň

Všem s velkou radostí oznamujeme, že v jednotě Sokol Dříň se povedlo založit nový oddíl kynologie a agility. Tento oddíl, zatím v Sokole ojedinělý, vznikl za velké podpory výboru Sokola Dříň a za podpory náčelnictva naší župy.

Oddíl má zatím hodiny 1x týdně a to ve čtvrtek od 17:00 v areálu tělocvičné jednoty Sokol Dříň, v ulici Lidická, v Kladně.

Oddíl má za sebou nultou a první hodinu, kdy se zatím procvičovala základní poslušnost. Příští hodinu dvounohé i čtyřnohé cvičence čeká již základní parkur, který se bude skládat z několika skokových překážek.

Stránky