Seminář - Zdravotní tělesná výchova - Vyrovnávací cvičení pro různé věkové skupiny

Komise zdravotní tělesné výchovy OV ČOS nabízím všem zájemcům seminář zdravotní tělesné výchovy s názvem Vyrovnávací cvičení pro různé věkové skupiny, výběr a způsob provedení. Seminář se uskuteční dne 28.listopadu 2009 v Tyršově domě. Tento seminář je z důvodu velkého zájmu opakován již po čtvrté a dle organizátorů naposledy. Kapacita semináře je omezená a o účasti rozhoduje datum přijetí přihlášky.


Více informací o semináři, rámcový program a přihlášku naleznete opět v přiložené pozvánce.

Již Ti bylo sedmdesát aneb "Železný senior"

ARBA Praha a T.J. Sokol Královské Vinohrady nám zaslali povznánku na akci - Již Ti bylo sedmdesát aneb "Železný senior". Toto klání moudrých, ale přitom bláznivých dědů s duší kluků, se uskuteční v prostředí, kde bude spousta legrace, napětí, ale převládat bude docela obyčená dřina. A až ta muka pro ty "blázny" skončí, bude znám historicky první "Železný senior" s dodatkem nad 70 let.


Více informací a postup jak se přihlásit naleznete v přiložené pozvánce.

Sokolení 2009

Jak jistě všichní víte, v týdnu od 14.9.2009 do 20.9.2009 proběhla celorepubliková akce Sokolení 2009. Tohoto projektu se účastní i jednoty z naší župy. Zprávu o tom, jak tato akce probíhala, zaslaly jen jednoty Lány a Malíkovice. Obě jednoty připravily zajímavý program - různé turnaje, pochody, běhy a testy zdatnosti.


Memoriál Ády Hochmanna

Sokol Pražský zaslal propozice k 6. ročníku Memoriálu Ády Hochmanna, který se tradičně bude konat v  Sokole Pražském (Žitná 42, Praha 2) a to v neděli 13. prosince 2009. Pto ty, kteří tento závod neznají, upřesňujeme, že se jedná o dvojboj - hrazda, akrobacie. Oproti minulým ročníkům je zde velká změna a sice taková, že se oficiálně otevřela kategorie pro závodníky mladší osmi let.


Proběhl výbor župy

Dne 5.10.2009 proběhl výbor naší župy.


Na programu výboru bylo následující:


1/ Kontrola usnesení

2/ Dotace

3/ Náčelnictvo

4/ Odbor sportu

5/ Různé:

 a) prodej pozemku ve Cvrčovicích

 b) žádost OÚ Cvrčovice o odprodej hřiště ve Cvrčovicích

 c) informace o funkci sokolníka v Hořovicích

 d) www stránky župy

 e) info. z jednot

Stránky