ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH SG

Komise soutěží OV ČOS pořádá školení rozhodčích SG ženských a mužských složek soutěží OV ČOS. Školení je určeno cvičitelkám a cvičitelům ČOS, kteří mají zájem získat výše uvedenou kvalifikaci. Po úspěšném absolvování školení a závěrečných zkoušek účastníci obdrží průkaz rozhodčího SG soutěží OV ČOS.

Datum: 
Sobota, 31. Říjen 2009 - 9:00 - Neděle, 1. Listopad 2009 - 14:00
Místo: 
Praha - Tyršův Dům

Návrh na program Ústřední školy na rok 2009/2010

Způsob jak získat více cvičenců do sokoloven a zvýšit si tak finanční příjmy je problém mnoha jednot. Základem plné sokolovny je dobrý cvičitel a zajímavá hodina. V dnešní době spíše více používané slovo atraktivní. K tomu,aby byl cvičitel dobrý a šel tzv. s dobou, je nutné sledovat i nové trendy v oblasti druhu cvičení a vyhmátnout vhodné styly, které by mohl dát do hodin.

Sokolská myšlenka

Sokol není,  nebo by aspon neměl být pouhou tělovýchovnou organizací,  kam si chodí jednotliví členové zacvičit,  jak si žel v dnešní době mnozí členové i jiní lidé představují. Pokud by tomu totiž tak bylo,  nelišila by se tak vlastně ničím  tato organizace od řady jiných sportovních oddílů. Sokol však znamená v dějinách našeho národa něco mnohem více a svou myšlenkou a svým programem se zcela zásadně odlišuje od všech ostatních sportovních organizací,  což si dnes žel většina zejména mladších členů není schopna uvědomit.

Podzimní turisticko kulturní zájezd VG - Děčín 9.10.2009

Ze vzdělavateslkého sboru ČOS, od sestry Květoslavy Volkové, nám dorazila pozvánka na Podzimní turisticko-kulturní zájezd pro seniory Věrných gard - Děčín a Tiské sklalní město dne 9.10.2009, který pořádá právě vzdělavatelský sbor ČOS. Program zájezdu je uveden v přiložené pozvánce.


Datum: 
Pátek, 9. Říjen 2009 - 7:00 - 19:00
Místo: 
Děčín

Stránky