2005 – Jetřichovice – S čerty nejsou žerty

Opět se celotáborová hra odvíjela v duchu, tak známé pohádky že není třeba ji tolik představovat. Vytvořili jsme pět oddílů s názvem statků, které si vedoucí vybrali už na začátku příprav této celotáborové hry. Pohádková témata baví děti ze všech nejvíce, neboť už od mala vyrůstají na pohádkách a proto jsou jim nejbližší.

Jeden večer nám ovšem počasí natolik nepřálo, že jsme museli ve 23:30 zahájit evakuaci dětí, za silného deště a větru do přilehlé ozdravovny postavené vedle tábora. Celá akce proběhla, úspěšně a víc než děti byli překvapení vedoucí a praktikanti tím, jak se tato akce dětem líbila. Nikomu se nic nestalo a ráno jsme se mohli vrátit do tábora.

Po slavnostním ukončení, všem bylo jasné že se nikomu nechce vrátit do reality, každý z nás by v té pohádce ještě rád zůstal.