2011 – Jiřetín pod Jedlovou – Řecko – Země titánů a bohů

Letos jsme se díky celotáborové hře proměnili v obyvatele pěti antických měst: Soluň, Mykény, Athény, Tiryns a Kilkis. Všichni obyvatelé se sešli na Olympu, kde sídlí bohové a kde také začíná naše celotáborová hra, ale také příběh Persea, lidského syna, ale i syna boha Dia, kterému přišli zástupci všech pěti měst pomoci zachránit krásnou princeznu Andromedu. Zeus požádal bohy, aby obstarali pro jeho syna vhodné zbraně obdařené božskou silou a také pomoc okolních měst.  Perseus chce osvobodit Andromedu, ale neví jak. Proto se všichni vydají za bohem Hermem, ale ani ten jim neumí poradit. Pošle je k jednookým čarodějnicím Gorgonám, od kterých dostanou červený amulet, který je na jejich strastiplné cestě ochrání. Cestou se setkali se strašlivou Medúzou, znetvořeným Calibem a nakonec se utkali se samotným Krakenem. Cestou si museli obstarat potravu, navštívit samotné podsvětí, aby získali rady o pomoc od samotného Háda. Na cestě je ochraňovali bohové, ale ani oni nedali své rady zadarmo. A tak kromě fyzické zdatnosti museli všichni prokázat také svou bystrost a pohotovost.

Přestože celotáborovka byla pro náš program nejdůležitější, stačili jsme i mnoho jiných věcí. Vycházka k historickým památkám Jiřetína, ale i návštěva kozí farmy a větrného mlýna.

Jako vždy nechyběly ani diskotéky. Samozřejmě vždy nějak zaměřené, aby bylo co nejvíce legrace. Letos to byl Halloween a Retro-disco.

Dokonce byl čas i na táborový Galavečer, který se velice vydařil. Na jeho závěr jako překvapení připravili vedoucí pro děti ukázky z minulých táborů. Samozřejmě ve stejných kostýmech a se stejnou hudbou. Závěrečný nástup všech vedoucích za zpěvu písničky „Přátelství na třikrát“ a slib mušketýrů, byl úchvatný a nezapomenutelný.