Táborová historie

2014 – Svatá Kateřina – Ať žijí duchové

DEN 1.
Po deštivém příjezdu se děti rozdělily do chatiček, ve kterých budou bydlet následujících 14 dní. Po obědě se počasí naštěstí umoudřilo a první letošní nástup byl slunečný. Proběhlo seznámení s vedoucími, praktikanty a technickými pracovníky a také rozdělení do oddílů. Odpoledne se neslo v duchu poznávání okolí tábora ale i sebe samých K večeru jsme vyvěsili sokolskou vlajku a oficiálně zahájili tábor naším „NAZDAR!“. 

2012 – Jiřetín pod Jedlovou – Lotrando a Zubejda

Na tábor jsme letos přijeli za krásného a slunečného počasí. Pohádkové téma se všem moc líbí. Je nás sice méně, ale to nám v soutěžení vůbec nevadí. První večerní nástup „Lotrando jde do školy“ letos sehráli vedoucí.  A tak také první celotáborovka se týkala školních znalostí. Cíl byl na hradě Tolštejn. Bohužel přišel první déšť a všichni se museli vrátit do tábora. A byl tu první film. A jak se jmenoval? No přece Lotrando a Zuebejda. Druhý den se již za krásného počasí dohrála přerušená hra, všichni jsme si prohlédli hrad a pokochali se krásným výhledem do okolí.

2011 – Jiřetín pod Jedlovou – Řecko – Země titánů a bohů

Letos jsme se díky celotáborové hře proměnili v obyvatele pěti antických měst: Soluň, Mykény, Athény, Tiryns a Kilkis. Všichni obyvatelé se sešli na Olympu, kde sídlí bohové a kde také začíná naše celotáborová hra, ale také příběh Persea, lidského syna, ale i syna boha Dia, kterému přišli zástupci všech pěti měst pomoci zachránit krásnou princeznu Andromedu. Zeus požádal bohy, aby obstarali pro jeho syna vhodné zbraně obdařené božskou silou a také pomoc okolních měst.  Perseus chce osvobodit Andromedu, ale neví jak.

2010 – Jiřetín pod Jedlovou – Asterix a Obelix

Letošní léto převládá nestálé počasí a tak také náš příjezd do tábora byl za notného přívalu deště. Nikoho to však neodradilo, protože Galové v čele s Asterixem a Obelixem byli stateční a odvážní bojovníci. A tak se hned po první noční hře vydali zástupci vesnic Armorika, Bardověk, Geollopolis, Xilebo, Salemof a Agara k Panoramixovi pro kouzelný nápoj, který měl dát Galům nadlidskou sílu. Ten však potřeboval pro jeho výrobu skalní olej, který mu museli zástupci jednotlivých vesnic donést. Cesta byla daleká a obtížná. Nikomu nesměli prozradit, kam jdou a co hledají.

2009 – Jiřetín pod Jedlovou – Pod pirátskou vlajkou

Zřejmě název celotáborové hry přilákal letos poprvé na náš tábor větší počet chlapců než děvčat, kteří si také s sebou přivezli patřičné pirátské vybavení! Na táboře jsme vyráběli především pirátské vlajky. Potom už mohly posádky lodí Hispaňola, Šebeka, Barzabela, Port Artur, Krvavá Perla a Hrdlořezy vyrazit na dalekou cestu za pokladem. Kapitáni lodí slavnostně slíbili královně, že najdou a přivezou poklad, aby mohla vyzbrojit vojsko, které mělo chránit Anglii.

2008 – Jiřetín pod Jedlovou – Lovci mamutů, aneb doba ledová je doba ledová

Název celotáborové hry „Lovci mamutů, aneb doba ledová je doba ledová“ se letos přizpůsobilo i počasí. Nejdříve bylo poměrně chladno, poté nastalo období dešťů a nakonec bylo krásné počasí, které bereme na našich táborech po léta jako samozřejmost.

Na tábor přijelo letos 64 dětí a stejná parta vedoucích a praktikantů, kteří dělají tuto práci rádi a zcela nezištně. Vždyť jsme všichni také sokolové.

2007 – Jiřetín pod Jedlovou – Záhada hradu Tolštejn aneb za krále svého

13. rok, 14.–28. července 2007, 14 dní, 7 oddílu, 62 dětí, 7 vedoucích, 7 praktikantů, 1 zdravotnice, 3 rozhodčí, 1 zpravodajka a jedna hlavní vedoucí. To jsou čísla letošního letního dětského sokolského tábora, který se konal v Jiřetíně pod Jedlovou.

Jenže tábor nejsou čísla, ale hlavně týdny příprav, kostýmy, celotáborová hra, hry jako takové a především legrace.

2006 – Jetřichovice – Cesta kolem světa, aneb přece se točí

Na tento rok jsme se rozhodli osvěžit dětem paměť ze zeměpisu, a jak jinak než formou zábavy a her. Ovšem neuběhlo ani 6 hodin od příjezdu a za táborem (cca 100m) vypukl největší požár v CHKO České Švýcarsko. Hasiči zřídili základnu v táboře, protože celý týden urputně bojovali s šířícím se ohněm. Každý den přelétával nad oblastí vrtulník a neustále vyjížděly vozy přímo k ohnisku. Tato akce narušila průběh celého tábora, neboť nebylo možné nic dělat, co se týče nástupů a her, proto jsme museli narychlo vymyslet náhradní program. Díky vynikající spolupráci s rodinou p. Z.

Stránky