Web

Informace o našich stránkách - novinky, změny, výpadky a podobně

Nácvičná sletové skladby Ženobraní v Žihli 19.1. Až 21.1.2018

O víkendu 19.1.až 21.1.T.J.Sokol Rakovník pořádala soustředění a nácvik  sletové skladby pro ženy Ženobraní. Nácviku se zúcastnilo všech 5 celků z Rakovníka. Ihned po příjezdu a ubytování začal první trénink.Všechny cvičily s velkým nasazením.   DĚKUJEME VŠEM ČVIČENKÁM A HLAVNĚ NAŠIM VEDOUCÍM Jarmila Helebrantová, Terezka Vyhnánková, Dáša Erbaková a sestra Bendlová. Za T.J.Sokol Rakovník Bára Ebertová

Valná hromada T.J.Sokol Rakovník

Dne 31. 3. 2017 se konala Valná hromada T. J. Sokol Rakovník v DDM v Čermákových sadech. Bylo přítomno  36 členů , a proto byla VH usnášeníschopná.

Valná hromada byla zahájena sokolskou hymnou. Úvodní slovo měl starosta rakovnické jednoty Ing. Josef Helebrant. Valnou hromadu vedl místostarosta Sokola Rakovník Ing. Stanislav Jansa.

Jako zapisovatelka byla zvolena jednatelka Sokola Rakovník Ing. Věra Polanová , do mandátní komise byly zvoleny sestry  místonáčelnice Šárka Černá a Marcela Plaschková.

Naše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR a stanou se tak součástí národního kulturního dědictví

Naše webové stránky jsou nyní archivovány projektem WebArchiv. Tento projekt Národní knihovny České republiky se snaží archivovat kvalitní české webové servery. V současné době je takto archivováno něco málo přes tři tisíce webových serverů, které byly vybrány projektem WebArchiv jako zdroje kulturní, umělecké a historické hodnoty, které je nutno trvale uchovat pro budoucí generace. A právě tím se náš web stává součástí národního kulturního dědictví.

Výpadek webuOmlouváme se za výpadek webu, který byl ve dnech 7. - 8.2.2010. Tato odstávka webu byla nutná pro úpravu zabezpečení webu, aktualizaci některých částí a nasazení nového vzhledu. Nový vzhled je na rozdíl od původního laděn do červené barvy, což samozřejmě vidíte na první pohled. Dále bylo zvětšeno písmo a celkově byl vzhled změnen tak, aby byl čitelnější a přehlednější.


Dále bylo optimalizováno načítání webu, které by mělo být o trošičku rychlejší. Stejně tak by měla být rychlejší samotná práce na webu.