Valná hromada T.J.Sokol Rakovník

Dne 31. 3. 2017 se konala Valná hromada T. J. Sokol Rakovník v DDM v Čermákových sadech. Bylo přítomno  36 členů , a proto byla VH usnášeníschopná.

Valná hromada byla zahájena sokolskou hymnou. Úvodní slovo měl starosta rakovnické jednoty Ing. Josef Helebrant. Valnou hromadu vedl místostarosta Sokola Rakovník Ing. Stanislav Jansa.

Jako zapisovatelka byla zvolena jednatelka Sokola Rakovník Ing. Věra Polanová , do mandátní komise byly zvoleny sestry  místonáčelnice Šárka Černá a Marcela Plaschková.

Po volební části následovaly jednotlivé projevy.  Za všestrannost mluvila náčelnice Šárka Malá a náčelník Luboš Vyhnánek, kteří shrnuli jaké akce  a  vystoupení v uplynulém roce T.J. uskutečnila.

 S úspěchy z oddílu stolního tenisu nás seznámil Ing. Stanislav Jansa. Za vzdělavatele mluvil Ing. Jaromír Kratochvíl, s účetnictvím nás seznámila hospodářka Drahomíra Šindelářová.

Zprávu revizní komise četla Alena Vörösová.

Nakonec starostou T.J. Sokol Rakovník byli oceněni aktivní členové – cvičitelé:

Šárka Malá- náčelnice, za cvičení s dětmi

Luboš Vyhnánek- náčelník, za cvičení s muži, které máme 3x v týdnu.

 Mgr. Jarmila Helebrantová- členka výboru, Lenka Hanáková, Šárka Černá – místonáčelnice a Lenka Pelcová – cvičitelky- za vytrvalé cvičení, vedení cvičebních kurzů- především pro ženy.

MUDr. Barbora Ebertová – dopisovatelka – za vkládání příspěvků na facebook a stránky župy a sokol.cz

Za T.J. Sokol Rakovník Bára Ebertová

O autorovi

Barbora Ebertová

Jednota:

Sokol Rakovník