Přihláška - závody PD 2022

Závazná elektronická přihláška na župní přebor v atletice předškolních dětí (ročník 2016 a mladší) Sokolské všestranosti - atletika 2022.

Atletika

Sobota 4. června 2019
Venkovní areál T.J. Sokol Lány
09:30 – 10:15 – prezence 
10:30 – 12:00 – závody
12:00 – 15:00 – opékání buřtů a doprovodný program pro děti 
(přesný program bude vyvěšen na sportovišti) 
 

Pokyny k vyplnění příhlášky

Všechny údaje vyplňujte pravdivě a správně. U všech přihlášených - jak závodníků, tak doprovodu, rozhočích a pomocníků - ověřte aktuální údaje a zajistěte si jejich souhlas s přihlášením. Přihlášky jsou odesláním závazné.

Přihlášky odešlete nejpozději do 2. června 2019 do 23:00 hodin.

Věnujte zvýšenou pozornost kolonce zdravotní způsobilost / poznámka u přihlášek závodníků. Do této kolonky uveďte případné alergie, zdravotní rizika, či onemocnění. Na základě takto uvedených zkutečností nebudeme žádné závodníky vyřazovat, pravdivým a správným vyplněním však dokážeme snížit případná rizika a připravit zdravotní zajištění akce tak, aby byla (při případných problémech) závodníkům poskytnuta včasná a správná pomoc. 

U doprovodu je nutné zadat telefonní kontakt - nejlépe mobilní, aby bylo možné výpravy kontaktovat přímo v den konání závodu, případně i na sportovišti.

U rozhodčích a pomahatelů je opět důležité vyplnit mobilní telefon a také e-mailový kontakt. Pokud nemá přihlášený rozhodčí či pomahatel e-mail, prosíme o uvedení kontaktního e-mailu, přes který bude možné předat dotyčným přihlášeným informace a pokyny.

 

Přihláška:

Základní údaje
Zadejte přesný název vaší jednoty - např.: Sokol Hnidousy-Motyčín. Pokud závodník není členem Sokola, zadejte prosím obec pobytu.
Jméno a příjmení kontaktní osoby
Kontaktní e-mail
+420
Kontaktní telefon - nejlépe mobilní
Závodníci
Jméno a příjmení*Rok narození*Zdravotní způsobilost / poznámka
Doprovod
Jméno a příjmení*Telefon*E-mail*
Kontaktní telefon uvádějte nejlépe mobilní, aby bylo možné se spojit s doprovodem během dne. Pokud mají různé kategorie různý doprovod, uvádějte u každého doprovodu příslušnou kategorii
Rozhodčí
Jméno a příjmeníTelefonE-mail
Pomahatelé
Jméno a příjmeníTelefonE-mail