2002 – Jetřichovice – Princezna ze mlejna

2002 – Jetřichovice – Princezna ze mlejna

Dětem jsou pohádky bližší, proto jako celotáborovou hru jsme zvolili tolik známou pohádku Princezna ze mlejna. Stalo se pravidlem, když děti z Kladna a okolí přijedou do Jetřichovic, přivezou sebou i krásné počasí. Proto jsme byli také vítáni. Celých 14 dní svítilo sluníčko a více než v táboře jsme trávili u bazénu. Při celodenním výletu jsme navštívili příhraniční městečko Hřensko a svezli se Edmundovou soutěskou.