2004 – Jetřichovice – Egypt – země bájí a mýtů

Zjistili jsme že většina dětí o dějinách naší Země nemá moc vědomostí, proto jsme se vypravili do dob faraónů a pyramid, do starého Egypta. Děti po příjezdu byly rozděleny do oddílů, které byli pojmenovány podle částí starého Egypta a začaly s výrobou kostýmů. Stany tee-pee, nahradily klasické stany s podsadou a objekt byl zvětšen.

Vedoucí a praktikanti začali se stavbou pyramidy z krabic od mléka, která trvala bezmála 10 dní. Před posledním nástupem byla schována a přes noc uvedena do originální podoby. Děti, které nic netušily se obávaly, že pyramida byla ukradena, nebo zničena, ale o to větší radost měly, když při slavnostním nástupu, byla přinesena čtveřicí Egyptských bohů.