2009 – Jiřetín pod Jedlovou – Pod pirátskou vlajkou

Zřejmě název celotáborové hry přilákal letos poprvé na náš tábor větší počet chlapců než děvčat, kteří si také s sebou přivezli patřičné pirátské vybavení! Na táboře jsme vyráběli především pirátské vlajky. Potom už mohly posádky lodí Hispaňola, Šebeka, Barzabela, Port Artur, Krvavá Perla a Hrdlořezy vyrazit na dalekou cestu za pokladem. Kapitáni lodí slavnostně slíbili královně, že najdou a přivezou poklad, aby mohla vyzbrojit vojsko, které mělo chránit Anglii.

Posádky všech lodí musely najít čtyři díly mapy, na které bylo označeno místo, kde je poklad ukryt. První část mapy měl u sebe kapitán Flint, který byl pohřben na Křížové hoře. Vydal ji pouze o „půlnoci“ a za velkou část peněz. Další část mapy získaly posádky po rozluštění bájného písma. Zpráva byla ukryta ve zřícenině hradu Tolštejn. Třetí část získaly u lidojedů a poslední musely draze vykoupit. Teprve po této strastiplné plavbě mohly posádky určit místo, kde je poklad zakopán. Cesta k němu byla náročná a plná nástrah. Těsně před cílem byli přepadeni a okradeni. Radost z pokladu však byla opravdu velká.

Přestože hledání pokladu bylo nejdůležitější, zvládli jsme i mnoho jiných věcí. Naučili jsme se „uzlovat“, v lese jsme si z přírodnin postavili svoji loď a hráli různé hry. Nejoblíbenější letošní hra byl „ohnivý míč“. Vedoucí pro nás připravili také pohádkový les, ve kterém se změnili v pohádkové bytosti a plnili jsme různé úkoly. Protože bylo krásné počasí, chodili jsme se koupat do místního koupaliště. Nechyběla ani vědomostní soutěž a oblíbené disco.  Nezapomněli jsme ani na sportování. Učili jsme se šplhat, chodit na chůdách, účastnili jsme se „zálesáckého závodu zdatnosti“.

Ale všechno má svůj konec. Poklad byl předán královně, byla vyhodnocena celotáborová hra, rozdány diplomy a zase nastalo velké loučení a sliby, že se příští rok zase všichni sejdeme.