Školení cvičitelů III. třídy sokolské všestrannosti 2019

18.06.2019

Sokolská župa Budečská pořádá školení cvičitelů III. třídy sokolské všestrannosti. Školení probíhá v rozsahu 3 konzultací - víkendů. Na školení získají budoucí cvičitelé vědomosti pro samostané vedení cvičební hodiny. V rámci učebního plánu získají studující vědomosti z oblasti historie a současnosti Sokola, základy anatomie a fyziologie, základy gymnastiky, atletiky a sportovních her, první pomoci, pobytu v přírodě a dalších.

Školení je zakončenou zkouškou a všichni účastníci po jejím úspěšném absolvování obdrží osvědčení a cvičitelský průkaz.

Účastnický poplatek činí 500,- Kč v případě, že přihlášený je člen Sokola. Pro ostatní účastníky je poplatek stanoven na výši 700,- Kč. Platba je možná na místě, nebo převodem na účet 73620083/0300 - variabilní symbol je rodné číslo účastníka. Pokud bude poplatek hradit jednota, je potřeba jako VS uvést IČ jednoty a do zprávy pro příjemce příjmení a jméno účastníka.

Termíny konzultací:

  1. konzultace 28. - 29. 09. 2019
  2. konzultace 12. - 13. 10. 2019
  3. konzultace + zkoušky 19. 10. 2019

Datum: 28. Září 2019 - 8:00 - 19. Říjen 2019 - 18:00 

Místo: Sokol Kladno