O nás

Sokolská župa Budečská sdružuje celkem 23 sokolských jednot v 19 obcích na Kladensku, Rakovnicku a Slánsku. Naše zaměření je velice různorodé. Od Všestrannosti, která jako základ Sokola je jednou z náplní ve většině našich jednot, přes cvičení rodičů s dětmi, aerobic, zdravotní cvičení, gymnastiku, stolní tenis, volejbal, bojové sporty a sebeobranu. 

Sokol to není jen o sportu, ale i o kulturní činnosti. V našich jednotách fungují např. divadelní spolky, pořádají se tolik oblíbené Šibřinky, koncerty a taneční zábavy pro malé i velké. Poslední kapitolou jsou výlety. Sokolká župa Budečská, pořádá výlety ať už po zajímavostech historických, přírodních, tak i sportovně založené.

 

Výroční zpráva, rozvaha a výkaz zisku a ztrát