Sokolové ovládli sportovní halu. Náš župní slet se vydařil.

12.06.2024

V sobotu 8. června odpoledne se ve Sportovní hale Kladno rozezněla sokolská hymna při příležitosti konání XIX. župního sletu pořádaného Sokolskou župou Budečskou. Stovkám diváků předvedlo své snažení celkem 290 cvičenců napříč župami. Ještě předtím však sokolové uspořádali pietní akt u sokolského pomníku obětem druhé světové války na Sletišti.

Během pietního aktu se ujal slova starosta Sokolské župy Budečské Peter Szenasy: "V srdci našeho župního sletu, který slavíme v nedaleké sportovní hale, je důležité si uvědomit, že naše tradice a hodnoty, které dnes ctíme a předáváme dalším generacím, mají své kořeny právě v obětavosti a odvaze těch, které zde dnes vzpomínáme. Sokolský duch vždy znamenal více než jen fyzickou zdatnost a tělesnou výchovu. Zahrnuje také lásku k vlasti, respekt k druhým a ochotu pomoci těm, kteří to potřebují. Právě tyto hodnoty vedly mnoho našich členů k hrdinským činům během druhé světové války. Naši předkové nám zanechali odkaz, který musíme chránit a předávat dál." Následovala minuta ticha za uctění památky bratra Miroslava Davida, bývalého starosty Sokolské župy Budečské.

O hodinu později už se ve sportovní hale představilo 230 dospělých a 60 dětí, kteří cvičili celkem šest skladeb. Jako první se předvedli předškolní děti se skladbou Mravenci, která je šestým sletovým počinem autorky Dany Uzlové v řadě. Sestra Uzlová byla čestným hostem sletu a spolu s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou, senátorkou Adélou Šípovou a starostou Sokolské župy Budečské Peterem Szenasym ostužkovala Věrnou gardu, která čítala šest sester a jednoho bratra. Někteří z nich zažili památný slet v roce 1948 a po roce 1990 se znovu nadšeně pustili do cvičení a účastnili se všech sletů, za což jim patří velký dík.

"Župní slet slouží nejen jako ukázka letošních sletových skladeb, barev a stylu sletového oblečení a náčiní, ale také jako příležitost k setkání. Dnes jsme se sešli jako jedna rodina, abychom oslavili naše tradice, vzpomněli na naše předky, kteří nám přinesli toto sokolské bohatství a dědictví, které máme tu čest dnes udržovat a rozvíjet. Dovolte mi poděkovat všem, kteří přispěli k přípravě tohoto sletu, od organizátorů a dobrovolníků až po naše sponzory a partnery – Středočeskému kraji, městu Kladnu, Teplárně Kladno a dalším. Bez vaší podpory bychom nemohli uskutečnit tuto skvělou událost. Děkuji vám všem a přeji nám úspěšný a nezapomenutelný XIX. župní slet," zahájil sportovní den starosta župy Peter Szenasy.

Ženy a seniorky cvičily na skladbu Babí léto, na podiu je vystřídali Čmeláčci v podání dětí a jejich rodičů či prarodičů. Dorostenky a mladší ženy ve skladbě Leporelo na písně Ewy Farné ukázaly, jak je každá dívka i žena jedinečná a měla by se ve svém těle cítit dobře. Předvedly jógu, akrobacii, aerobik i tanec.

Skladba pro mladší žactvo s názvem Sokolhraní zavedla diváky do dob dinosaurů i do dalekého vesmíru. A poslední skladbou byla V rytmu srdce. Ryze taneční skladba pro dorostenky a ženy bez nářadí je radostí z pohybu, kterým je život. A zastavení znamená konec. Skladba je určená všem věkovým kategoriím, tančí nejen maminky a dcery, ale i babičky a vnučky.

"Nácvik skladeb v jednotách začal v září loňského roku. Byl to můj první slet, který jsem organizovala jako župní náčelnice, předchozích jsem se účastnila zatím vždy jenom jako cvičitelka, nacvičující v rámci jednoty. Když jsem viděla výsledek své práce, který mohl vzniknout pouze za pomoci dalších pomocníků, nadšení diváků a cvičenců, tak jsem spokojená a určitě se jako ostatní těším na Prahu, kde si to vše zopakujeme a užijeme spolu s ostatními na velké ploše. V červnu probíhají místní akademie, župní a oblastní slety, které vyvrcholí v prvním červencovém týdnu právě v pražském Edenu na XVII. všesokolském sletu v Praze," řekla župní náčelnice Jana Porcalová z TJ. Sokol Lány a přidala pozvánku na jubilejní XX. župní slet v Kladně, který se bude konat za šest let.

Vedoucími nácviku skladeb, které mohli diváci ve sportovní hale v sobotu vidět, jsou sestry: Lucie Vážná z T.J. Sokol Hnidousy-Motyčín, Jana Řežábková, Terezie Vyhnánková a Dáša Erbáková z T.J. Sokol Rakovník, Václava Nováková, Soňa Badziony, Jana Porcalová z T.J. Sokol Lány, Lucie Vaňková z T.J. Sokol Slaný, Eliška Šimonová a Martina Jamečná-Medová z T.J. Sokol Kladno a Jana Kučerová z T.J. Sokol Bratronice.

Gabriela Křemenová