Sokolské přednášky

17.02.2023

Sokolská župa Budečská Vás zve na cyklus přednášek o historii Sokola, principech našeho spolku, současných relevantních sokolských tématech, mocných sokolských vůdkyních a dalších silných příbězích naší organizace.

Připravili jsme 8 online přednášek a dvě osobní setkání. Pro jarní přednášky již máme připravený plakát. Máte se na co těšit i na podzim. Jedno ze setkání se bude konat v sídle župy Budečské na Kladně 7. října 2023. Velké díky Kateřině Pohlové za pomoc s organizací. A také velký dík patří vzdělavatelům a moderátorům župy Budečské Milanu Pospíšilovi a Aleně Kottové. Na přednášky se moc všichni těšíme. Stačí se vždy připojit přes link v neděli večer do online prostoru a zaposlouchat se - na platformě Google Meet, kód schůzky: akg-uwyy-nhu

Zároveň je třeba také poděkovat městu Kladnu za finanční podporu při pořádání přednášek.