Stanovisko Sokolské župy Budečské k tragické kauze v Tyršově domě

03.03.2024

Na základě názorů, které vzešly z našich jednot, a po zvážení všech okolností nedávných událostí v sídle České obce sokolské, které se týkají přímo nejvyššího vedení organizace, se předsednictvo Sokolské župy Budečské usneslo následovně.